Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2007

27. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 13. zasadnutí dňa 27. marca 2007 rozhodla s účinnosťou od 28. marca 2007 o zmene úrokových sadzieb takto: - úroková sadzba pre jednodňové steril... Viac
27. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Dnes (27. marca 2007) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Martina Barta. BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji... Viac
27. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS
Banková rada NBS na svojom 13. rokovaní dňa 27. marca 2007 prerokovala a schválila Situačnú správu v SR za február, ktorá potvrdila doterajší trend znižovania inflácie a pokračovanie dynamického e... Viac
27. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Situačná správa o menovom vývoji v SR za február 2007
1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,1%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie do... Viac
27. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Zahraničná zadlženosť SR k 31. decembru 2006
Hrubá zahraničná zadlženosť Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu decembra 2006 dosiahol 32,2 mld. USD, resp. 24,4 mld. EUR, pričom medzimesačne vzrástol o 0,7 mld. USD, resp. o 0,5 mld. EUR. Celk... Viac
23. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Oznam o rokovaní Bankovej rady NBS
Oddelenie komunikácie NBS oznamuje, že dňa 27. marca 2007 (v utorok) o 9.00 h sa uskutoční 13. rokovanie Bankovej rady NBS. Na programe rokovania je Situačná správa o menovom vývoji v SR za febru... Viac
20. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Dnes (20. marca 2007) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS schválila účtovnú závierku Národnej banky Slo... Viac
19. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Revalvácia centrálnej parity slovenskej koruny v ERM II (2)
Na žiadosť Slovenska sa po dohode ministrov financií krajín eurozóny, prezidenta ECB a ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk Cypru, Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska ... Viac
19. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Brífing guvernéra NBS a ministra financií
Oddelenie komunikácie NBS oznamuje redakciám, že dnes, t. j. 19. marca 2007 (pondelok) o 9.30 h sa uskutoční brífing ministra financií a guvernéra NBS. Téma: Revalvácia centrálnej parity slovenske... Viac
17. 03. 2007 | Informácia pre verejnosť
Revalvácia centrálnej parity slovenskej koruny v ERM II
Na žiadosť Slovenska sa po dohode ministrov financií krajín eurozóny, prezidenta ECB a ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk Cypru, Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska ... Viac

1 2 3 4 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2007, február 2007, marec 2007 

Využite Rozšírené vyhľadávanie