Tlačové správy

Všetky tlačové správy január 2007

30. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 6. zasadnutí dňa 30. januára 2007 rozhodla o ponechaní platných úrokových sadzieb: a) úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrov... Viac
30. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Dnes (30. januára 2007) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji ... Viac
30. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS
Banková rada NBS na svojom 6. zasadnutí dňa 30. januára 2007 prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za december a schválila strednodobú predikciu, ktorá konzistentným spôsobom poskytuje... Viac
30. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Situačná správa o menovom vývoji v SR za december 2006 - Celkové zhrnutie
1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,1%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dos... Viac
30. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Zahraničná zadlženosť SR k 31. októbru 2006
Hrubá zahraničná zadlženosť Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu októbra 2006 dosiahol 30,5 mld. USD, resp. 23,9 mld. EUR, pričom medzimesačne vzrástol o 1,1 mld. USD, resp. o 0,9 mld. EUR. Celko... Viac
29. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Otvorenie výstavy Slovenské eurové mince
29.1.2007 Tlačová správa Otvorenie výstavy Slovenské eurové mince   Dnes 29. januára 2007 bola v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave otvorená putovná výstava Slovenské eurové mince – Viac
26. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Oznam o rokovaní Bankovej rady NBS
Tlačové oddelenie NBS oznamuje, že dňa 30. januára 2007 (v utorok) o 9.00 h sa uskutoční 6. rokovanie Bankovej rady NBS. Na programe rokovania je Situačná správa o menovom vývoji v SR za december... Viac
23. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Dnes (23. januára 2007) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS schválila Opatrenie Národnej banky Slovenska ... Viac
17. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2006)
Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v decembri na medziročnej báze zvýšili o 3,7% (v novembri rovnako o 3,7%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová in... Viac
17. 01. 2007 | Informácia pre verejnosť
Nové povolenia sprostredkovateľov poistenia
Národná banka Slovenska považuje za potrebné upozorniť verejnosť na niektoré nové skutočnosti súvisiace so zmenou právnej regulácie sprostredkovateľov poistenia. Dňa 1. septembra 2005 nadobudol účinn... Viac

1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2007, február 2007, marec 2007  Všetky tlačové správy 2007

Využite Rozšírené vyhľadávanie