Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2021

25. 03. 2021 | Tlačová správa NBS
Aký moderný je slovenský finančný trh? NBS zmapovala využívanie inovácií
Moderné technológie umožňujú poskytovať finančné produkty a služby novými spôsobmi, ktorú sú efektívnejšie a priateľskejšie ku klientom. Pokiaľ chcú finančné inštitúcie udržať krok s rýchlo sa men... Viac
24. 03. 2021 | Informácia pre verejnosť
Upozornenie na FEB Bank
Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosti „FEB Bank", (internetová stránka https://feb-bank.com/index.html) nevydala povolenie na vykonávanie činností banky na Slovensku. Rovnako NBS ... Viac
12. 03. 2021 | Tlačová správa NBS
prof. Ľuboš Pástor pokračuje ako člen Bankovej rady NBS
prof. Ľuboš Pástor, expert v oblasti finančnej ekonómie, ostáva aktívnou posilou expertízy Národnej banky Slovenska až do roku 2027. V piatok vláda Slovenskej republiky vymenovala profesora Pástor... Viac
11. 03. 2021 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov prijala nasledujúce rozhodnutia: Po prvé, Rada guvernérov bude pokračovať v čistom nákupe aktív v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchas... Viac
10. 03. 2021 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov – 100. výročie“
12. marca 2021 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov - 100. výročie". Predaj strieborných... Viac
09. 03. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 9. marca 2021 sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. Banková rada NBS na svojom zasadaní dňa 9. 3. 2021 schvá... Viac
23. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Vyjadrenie NBS v súvislosti s predbežným opatrením vydaným 09.09.2020
Aktualizácia tlačovej správy zo dňa 16. 2. 2021: Dňa 25.9.2020 NBS informovala v tlačovej správe o podrobnostiach týkajúcich sa predbežného opatrenia vydaného voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa,... Viac
16. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Vyjadrenie NBS v súvislosti s predbežným opatrením vydaným 09.09.2020
Dňa 25.9.2020 NBS informovala v tlačovej správe o podrobnostiach týkajúcich sa predbežného opatrenia vydaného voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovanej na NOVIS Insurance ... Viac
09. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 9. februára 2021 sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasad... Viac
04. 02. 2021 | Tlačová správa ECB
Eurosystem sa dohodol na spoločnom postoji vo vzťahu k udržateľným portfóliovým investíciám súvisiacim s klimatickými zmenami
Eurosystém sa dohodol na spoločnom postoji k zásadám udržateľného a zodpovedného investovania súvisiaceho so zmenou klímy pre nemenovopolitické eurové portfóliá. Spoločným postojom sa podporuje z... Viac

1 2 3 4 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2021, február 2021, marec 2021, apríl 2021 

Využite Rozšírené vyhľadávanie