Tlačové správy

23. 08. 2019 | Informácia pre verejnosť
Komentár guvernéra NBS Petra Kažimíra: Prečo sa netreba báť rušenia drobných eurocentových mincí
Pred 16 rokmi došlo k zrušeniu 10 a 20 haliernikov bez toho, aby to spôsobilo cenový šok a bez toho, aby sme znevýhodnili zraniteľnejšie skupiny. V tomto čase sa tradične končí letná „uhorková... Viac
22. 08. 2019 | Tlačová správa ECB
ECB v nadväznosti na nové nariadenie EÚ upravila očakávania dohľadu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým úverom
ECB vzhľadom na nové požiadavky prvého piliera upravila očakávania dohľadu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým úverom (non-performing loans – NPL). Očakáva... Viac
21. 08. 2019 | Tlačová správa NBS
NBS k úmrtiu profesora Petra Baláža
Dňa 21. augusta 2019 nás zasiahla správa o úmrtí pána prof. Ing. Petra Baláža, PhD., známeho ekonóma, ktorého kariéra bola spätá aj s bankovníctvom. „Veľmi smutná správa dnes. Opustil nás pria... Viac
20. 08. 2019 | Informácia pre verejnosť
Rozhodnutie NBS o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám
Národná banka Slovenska vydala Rozhodnutie NBS č. 261/2019 Z. z. o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. augusta 2019. Rozhodnutie NBS ... Viac
09. 08. 2019 | Informácia pre verejnosť
Komentár guvernéra NBS Petra Kažimíra: Na čo potrebujú naše banky vankúš
Komentár guvernéra NBS Petra Kažimíra: Na čo potrebujú naše banky vankúš (8. augusta 2019; Denník N) Žiadať banky, aby v dobrých časoch, keď rastie objem poskytovaných úverov, vytvárali va... Viac
26. 07. 2019 | Tlačová správa NBS
Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2019
Bankovky V prvom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 661 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2018 je počet zadržaných falzifikátov o 5,4 % n... Viac
25. 07. 2019 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových ste... Viac
23. 07. 2019 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (23. júla 2019) sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, júl 20... Viac
12. 07. 2019 | Informácia pre verejnosť
Oznámenie o začatí konzultácie - Zámer NBS vydať intervenčné opatrenie k finančným rozdielovým zmluvám
Národná banka Slovenska pripravila konzultačný materiál k návrhu intervenčného opatrenia vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám. Cieľom návrhu je obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu, ale... Viac
01. 07. 2019 | Informácia pre verejnosť
Oznámenie o začatí konzultácie - Zámer NBS vydať intervenčné opatrenie k binárnym opciám
Národná banka Slovenska pripravila konzultačný materiál k návrhu intervenčného opatrenia vo vzťahu k binárnym opciám. Cieľom návrhu je zakázať uvádzanie na trh, distribúciu, alebo predaj binár... Viac

1 2 3 4 5 6 7 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2019, február 2019, marec 2019, apríl 2019, máj 2019, jún 2019, júl 2019, august 2019 

Využite Rozšírené vyhľadávanie