Tlačové správy

09. 03. 2018 | Informácia pre verejnosť
Zmena správcu poisťovne Rapid life
Informácia NBS pre klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s. o zmene správcu V konkurze na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s., Okresný súd Košice I rozhodol o odvolaní doter... Viac
09. 03. 2018 | Tlačová správa NBS
Nová strieborná zberateľská minca Adam František Kollár – 300. výročie narodenia
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 13. marca 2018 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára. Autorom n... Viac
08. 03. 2018 | Informácia pre verejnosť
Často kladené otázky k navrhovaným zmenám podmienok poskytovania úverov
Navrhované zmeny podmienok poskytovania úverov sú aktuálne predmetom medzirezortného pripomienkovania konania, ktoré bolo zverejnené dňa 6. marca 2018. 1. Čo je dôvodom navrhovaných zmien podmieno... Viac
08. 03. 2018 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú... Viac
06. 03. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (6. 3. 2018) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej ba... Viac
02. 03. 2018 | Tlačová správa ECB
ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhoch všeobecných zásad pre banky týkajúcich sa riadenia kapitálu a likvidity
● Návrhy všeobecných zásad informujú banky o očakávaniach ECB v súvislosti s interným riadením kapitálu (ICAAP) a likvidity (ILAAP). ● Zo skúseností dohľadu vyplýva, že môže byť potreb... Viac
23. 02. 2018 | Tlačová správa NBS
Nová strieborná zberateľská minca Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 28. februára 2018 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Uznanie slovanského liturgického jazyka - 1150. výročie. ... Viac
22. 02. 2018 | Tlačová správa ECB
Finančné výkazy ECB za rok 2017
● Zisk ECB sa v roku 2017 zvýšil o 0,1 mld. € na 1,3 mld. € (1,2 mld. € v roku 2016) a rozdeľuje sa v plnej výške národným centrálnym bankám. ● Čisté úrokové výnosy z cenných papierov ... Viac
20. 02. 2018 | Tlačová správa NBS
Prezident SR vymenoval Ľudovíta Ódora do funkcie viceguvernéra NBS
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes (20. februára 2018) slávnostne vymenoval Mgr. Ľudovíta Ódora do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska na šesťročné funkčné obdobie s účinn... Viac
14. 02. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké o nových opatreniach NBS
Banková rada Národnej banky Slovenska schválila 13. februára 2018 spôsobom per rollam nové opatrenia NBS. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie... Viac

Zobraziť stránku:1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2018, február 2018, marec 2018

Využite Rozšírené vyhľadávanie