Rozhodnutia Rady guvernérov

Rada guvernérov je hlavným rozhodovacím orgánom ECB. Tvorí ju šesť členov Výkonnej rady a guvernéri alebo prezidenti všetkých národných centrálnych bánk eurozóny.

Rada guvernérov sa zvyčajne schádza dvakrát mesačne. Každých šesť týždňov posudzuje menový a ekonomický vývoj a prijíma rozhodnutie o menovej politike, t. j. stanovuje kľúčové úrokové sadzby pre eurozónu. Na druhých zasadnutiach Rada guvernérov prijíma rozhodnutia týkajúce sa iných úloh ECB a Eurosystému.

Rozhodnutia o menovej politike

Rozhodnutia, týkajúce sa kľúčových úrokových sadzieb pre eurozónu, sa vydávajú o 13:45 SEČ v deň  menovo-politického zasadnutia Rady guvernérov. Krátko nato sa vydáva Úvodné stanovisko, ktoré objasňuje rozhodnutie o menovej politike. Zverejňuje sa na začiatok tlačovej konferencie, o 14:30 SEČ.

Iné rozhodnutia

Tieto rozhodnutia sa vzťahujú na iné úlohy ECB, akými sú podpora plynulého fungovania platobných systémov, finančná stabilita, štatistika, vydávanie bankoviek a legislatívne úlohy. Od decembra 2004 sa tieto rozhodnutia zverejňujú o 15:00 SEČ v deň po druhom zasadnutí Rady guvernérov.