Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 21. 10. 2019 do 25. 10. 2019 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS verejné vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.