Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.