Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 27. 1. 2020 do 31. 1. 2020 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS verejné vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.