Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 13. 7. 2020 do 17. 7. 2020 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie v Slovenskej republike ani v  zahraničí.