Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.