Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 19. 3. 2018 do 23. 3. 2018 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.