Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 13. 8. 2018 do 17. 8. 2018 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.