Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 15. 7. 2019 do 19. 7. 2019 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.