Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 18. 3. 2019 do 22. 3. 2019 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.