Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.