Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.