Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 12. 11. 2018 do 16. 11. 2018 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.