Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V týždni od 14. 1. 2019 do 18. 1. 2019 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.