Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.