Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.