Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 20. 5. 2019 do 24. 5. 2019 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.