Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.