Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.