Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 9. 12. 2019 do 13. 12. 2019 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS verejné vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.