Harmonogram zverejňovania údajov

  • Banková rada NBS - predbežný rozpis rokovaní na rok 2021.
  • Ceny nehnuteľností - zverejňovanie údajov v roku 2021.
  • Kurzový lístok ECB - NBS zverejňuje denne.
  • Kurzový lístok vybraných cudzích mien voči EUR - NBS zverejňuje mesačne, vždy v prvý pracovný deň v mesiaci.
  • Ekonomický a menový vývoj - publikovaný štvrťročne´v slovenskom a anglickom jazyku.
  • Štrukturálne výzvy - publikované ročne v slovenskom a anglickom jazyku.
  • Frankfurtské hárky - publikované zvyčajne každých šesť týždňov s dvojtýždňovým odstupom od menovopolitických zasadnutí Rady guvernérov ECB.
  • Štatistický bulletin - publikovaný štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku.
  • Údajové kategórie SDDS v gescii NBS - predstihový kalendár zverejňovania údajov na 2. polrok 2021.
  • Makroekonomické ukazovatele - NBS zverejňuje mesačne.

Harmonogram zverejňovania údajov nájdete tiež v prehľadnom kalendári očakávaných udalostí.Ukončené publikácie:

V roku 2020 sa skončilo zverejňovanie Analýzy slovenského finančného sektora. Informácie o vývoji slovenského finančného sektora možno nájsť v Správe o finančnej stabilite,v Makroprudenciálnom komentári a v údajoch a indikátoroch.

V roku 2021 sa Mesačný bulletin NBSStrednodobá predikcia NBS zlúčili do publikácie Ekonomický a menový vývoj (štvrťročná periodicita).

Od 1. 1. 2020 sa Správa o ekonomike SR a Správa o medzinárodnej ekonomike nespracúvajú.