Harmonogram zverejňovania údajov

Harmonogram zverejňovania údajov nájdete tiež v prehľadnom kalendári očakávaných udalostí.

  • Banková rada NBS - predbežný rozpis rokovaní na rok 2020.
  • Ceny nehnuteľností - zverejňovanie údajov v roku 2020.
  • Kurzový lístok ECB - NBS zverejňuje denne.
  • Kurzový lístok vybraných cudzích mien voči EUR - NBS zverejňuje mesačne, vždy v prvý pracovný deň v mesiaci.
  • Strednodobá predikcia - publikovaná je len v elektronickej forme. Zverejňuje sa po jej prerokovaní v Bankovej rade NBS spravidla o 14.30 h. Harmonogram zverejňovania.
  • Mesačný bulletin NBS - publikovaný je len v elektronickej forme. Zverejňuje sa po jeho prerokovaní v Bankovej rade NBS o 14.30 h. Harmonogram zverejňovania.
  • Štatistický bulletin - Publikácia vychádza štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku. Harmonogram zverejňovania.
  • Údajové kategórie SDDS v gescii NBS - predstihový kalendár zverejňovania údajov na 2. polrok 2020.
  • Makroekonomické ukazovatele - NBS zverejňuje mesačne.

Od 1. 1. 2020 sa Správa o ekonomike SR a Správa o medzinárodnej ekonomike nespracúvajú.