Harmonogram zverejňovania údajov

Harmonogram zverejňovania údajov nájdete tiež v prehľadnom kalendári očakávaných udalostí.

 • Banková rada NBS - predbežný rozpis rokovaní na rok 2019.
 • Ceny nehnuteľností - zverejňovanie údajov v roku 2019.
 • Kurzový lístok ECB - NBS zverejňuje denne.
 • Kurzový lístok vybraných cudzích mien voči EUR - NBS zverejňuje mesačne, vždy v prvý pracovný deň v mesiaci.
 • Strednodobá predikcia - publikovaná je len v elektronickej forme. Zverejňuje sa po jej prerokovaní v Bankovej rade NBS spravidla o 14.30 h. Harmonogram zverejňovania.
 • Mesačný bulletin NBS - publikovaný je len velektronickej forme. Zverejňuje sa po jeho prerokovaní v Bankovej rade NBS o 14.30 h. Harmonogram zverejňovania.
 • Štatistický bulletin - Publikácia vychádza štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku. Harmonogram zverejňovania.
 • Správy o medzinárodnej ekonomike Publikuje sa od roku 2015 a nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 Mesačného bulletinu NBS. Harmonogram zverejňovania.
 • Správy o ekonomike SR - Prináša na štvrťročnej báze detailnejšie analýzy ekonomiky SR. Harmonogram zverejňovania.
 • Údajové kategórie SDDS v gescii NBS - predstihový kalendár zverejňovania údajov na 1. polrok 2019.
 • Základné makroekonomické ukazovatele - NBS zverejňuje mesačne.

Oddelenie komunikácie NBS zasiela informácie e-mailom len agentúram so sídlom v SR.