Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na 1. polrok 2022

Január
11. 1. 2022

25. 1. 2022

Február
8. 2. 2022

22. 2. 2022

Marec

15. 3. 2022

29. 3. 2022
Apríl

11. 4. 2022


26. 4. 2022
Máj
10. 5. 2022

24. 5. 2022

Jún
6. 6. 2022

20. 6. 2022

Júl
August
September
Október
November
December
* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

» Archív rokovaní Bankovej rady NBS