Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2021

Január

12. 1. 2021

26. 1. 2021
Február
9. 2. 2021

23. 2. 2021 *

Marec
9. 3. 2021


30. 3. 2021
Apríl


13. 4. 2021 *

27. 4. 2021
Máj

11. 5. 2021

25. 5. 2021
Jún
8. 6. 2021

21. 6. 2021

Júl
August
September
Október
November
December
22. 1. 2021, Komuniké k Návrhu rozhodnutia Bankovej rady NBS o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

» Archív rokovaní Bankovej rady NBS