Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2019

Január 8. 1. 2019 29. 1. 2019
Február 5. 2. 2019*
11.-12. 2. 2019 26. 2. 2019
Marec 5. 3. 2019 26. 3. 2019
Apríl
2. 4. 2019 30. 4. 2019
Máj 7. 5. 2019* 28. 5. 2019
Jún 11. 6. 2019
20. 6. 2019*
Júl 23. 7. 2019
August 27. 8. 2019
September 2.-3. 9. 2019 24. 9. 2019
Október 1. 10. 2019 22. 10. 2019
November 19. 11. 2019
December 10. 12. 2019 17. 12. 2019

* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

Archív rokovaní Bankovej rady NBS