Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2019

Január 8. 1. 2019 29. 1. 2019
Február 5. 2. 2019*
11-12. 2. 2019 26. 2. 2019
Marec 5. 3. 2019 26. 3. 2019
Apríl
2. 4. 2019 30. 4. 2019
Máj 7. 5. 2019 28. 5. 2019
Jún 4. 6. 2019 11. 6. 2019
Júl
August
September
Október
November
December

* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

Archív rokovaní Bankovej rady NBS