Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2019

Január 8. 1. 2019 29. 1. 2019
Február 5. 2. 2019*
11-12. 2. 2019 26. 2. 2019
Marec 5. 3. 2019 26. 3. 2019
Apríl
2. 4. 2019 30. 4. 2019
Máj 7. 5. 2019* 28. 5. 2019
Jún 11. 6. 2019
20. 6. 2019*
Júl 23. 7. 2019
August 27. 8. 2019
September 3. 9. 2019 24. 9. 2019
Október 1. 10. 2019 22. 10. 2019
November 19. 11. 2019
December 10. 12. 2019 17. 12. 2019

* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

Archív rokovaní Bankovej rady NBS