Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2017

Január 10. 1. 2017 31. 1. 2017
Február 7. 2. 2017*
14. 2. 2017* 21. 2. 2017
Marec 14. 3. 2017 28. 3. 2017
Apríl
4. 4. 2017 25. 4. 2017
Máj 2. 5. 2017 30. 5. 2017
Jún 20. 6. 2017
Júl 10. 7. 2017
August 1. 8. 2017 14. 8. 2017*
September 5. 9. 2017 26. 9. 2017
Október 2. 10. 2017* 10. 10. 2017* 24. 10. 2017
November 14. 11. 2017 28. 11. 2017
December
12. 12. 2017 19. 12. 2017

* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS - archív