• Úvod
    • Informácie pre médiá

Informácie pre médiá

Zástupcom médií je k dispozícii tím oddelenia komunikácie. Odpovedáme na otázky týkajúce sa Národnej banky Slovenska a jej aktivít, zabezpečujeme tlačové konferencie a sprostredkovávame rozhovory s predstaviteľmi NBS. Informácie na internetových stránkach publikujeme podľa harmonogramu, ktorý je uverejnený v očakávaných udalostiach.

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní rýchlych a analytických komentárov a ďalších publikácií prihláste sa do mailing listu NBS.

Kontakt pre médiá

vedúca odd. komunikácie
Jana Kováčová
Tel.: 02 / 5787 2168
Jana Kováčová - Vedúca oddelenia komunikácie NBS
hovorca NBS
Peter Majer
Tel.: 02 / 5787 2158
Peter Majer - hovorca NBS

Oddelenie komunikácie
E-mail: press[at]nbs.sk

Informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov v NBS nájdete na našej webovej stránke Ochrana osobných údajov.


Aktuálne témy

Tlačová konferencia: Ekonomický a menový vývoj, zima 2021, 21. 12. 2021

 

Animácia: Ekonomický a menový vývoj – zima 2021


Záznam tlačovej konferencie: Správa o finančnej stabilite, november 2021, 29. 11. 2021
Animácia: Správa o finančnej stabilite, november 2021


Záznam tlačovej konferencie: Správa o finančnej stabilite, máj 2021, 1. 6. 2021


Animácia: Správa o finančnej stabilite, máj 2021


Štrukturálne výzvy 2021


Ďalšie témy