Okamžité platby

Čo je TIPS?

Je to nová služba (Target Instant Payment Service) na vyrovnanie okamžitých platieb, ktorej prevádzku spustil Eurosystém dňa 30.11.2018.

Na začiatok stránky
Čo je to okamžitá platba?

Je to platba, dostupná online 24 hodín denne/7 dní v týždni/365 dní v roku, pri ktorej sú finančné prostriedky pripísané na účet príjemcu do 10 sekúnd a všetci účastníci sú stále dostupní online.

Na začiatok stránky
Prečo sa zaviedli okamžité platby ?

Dôvodom zavedenia okamžitých platieb je potreba zrýchlenia platieb a ich digitalizácia. Zároveň  je potrebné zjednotiť európsky trh, keďže okamžité platby boli poskytované v niektorých krajinách a to len ako domáce úhrady. Klienti tak budú môcť realizovať platby v eurách  v reálnom čase, aj cezhranične.

Na začiatok stránky
Čo znamená zavedenie okamžitých platieb pre klientov?

Zavedenie okamžitých platieb prináša výhody pre spotrebiteľov aj pre podnikateľov.  Spotrebitelia môžu realizovať okamžité úhrady za tovary a služby obchodníkom aj medzi sebou navzájom a to aj cezhranične v rámci krajín EÚ. Podnikateľom umožnia efektívnejšie riadiť likviditu firmy a minimalizovať potrebu externého financovania.

Na začiatok stránky
Aký je rozdiel medzi štandardnou a okamžitou platbou?

Zásadný rozdiel je v spracovaní a vo vyrovnaní okamžitých platieb.

Štandardné platby sú spracovávané niekoľkokrát za deň v dávkach, ich clearing a vyrovnanie prebehne v rámci uzávierky dňa. Príjemca v inej banke má preto prostriedky dostupné až na nasledujúci pracovný deň.

Okamžité platby sú spracované jednotlivo, t. j. akonáhle banka zistí, že ide o okamžitú platbu, je spracovaná a vyrovnaná v reálnom čase. Príjemca má prostriedky dostupné okamžite, do pár sekúnd.

Na začiatok stránky
Sú okamžité platby povinné ?

Zavedenie okamžitých platieb je pre banky dobrovoľné, závisí od ich rozhodnutia, či sa do systému zapoja.

Na začiatok stránky
Kto môže vykonávať okamžité platby?

Okamžité platby môžu využívať všetci klienti: fyzické osoby, podnikatelia, veľkí firemní klienti aj  verejné inštitúcie. Jedinou podmienkou je, aby banka platiteľa aj banka príjemcu poskytovali spracovanie okamžitých úhrad.

Na začiatok stránky
Koľko stojí okamžitá platba?

Výšku klientskeho poplatku za okamžitú platbu určuje banka.

Na začiatok stránky
Je výška okamžitej platby limitovaná ?

Maximálna výška okamžitej platby je dnes 100 000 €.

Na začiatok stránky
Budú sa ihneď pripisovať aj peniaze z trvalých príkazov či inkás?

Rozhodnutie o type a rýchlosti platby je na klientovi, ktorý je platiteľ.

Na začiatok stránky
V akých menách je možné okamžité platby posielať?

Služba TIPS je pripravená na spracovanie okamžitých platieb v eurách.

Na začiatok stránky
Koľko bánk už poskytuje okamžité platby?

Keďže ide o dobrovoľnú službu, počet bánk poskytujúcich okamžité platby rastie postupne. K 10. 1. 2022 ich je 2 328, čo predstavuje viac ako 60% všetkých poskytovateľov platobných služieb z 26 európskych krajín.

Na začiatok stránky
Bude možný vstup do systému TIPS aj po spustení služby? Ako dlho bude trvať vstupný proces?

Žiadať o účasť v systéme TIPS bude možné kedykoľvek. Dĺžka vstupného procesu bude závisieť od absolvovania povinných a dobrovoľných testov a od pripravenosti banky.

Na začiatok stránky

Využite Rozšírené vyhľadávanie