Cenné papiere

Kde sa na webovej stránke NBS nachádza zoznam obchodníkov s cennými papiermi?

Zoznam sa nachádza v časti Dohľad nad finančným trhom / Zoznamy subjektov / Obchodníci s cennými papiermi. Adresa stránky je: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/zoznamy-subjektov-registre-a-formulare/zoznamy-subjektov/trh-cennych-papierov/obchodnici-s-cennymi-papiermi

Na začiatok stránky
Ako môžem zistiť či som držiteľom akcii z prvej vlny kupónovej privatizácie alebo či mám vedený účet majiteľa cenných papierov?

Podrobné informácie ako zistiť, či ste majiteľom cenných papierov a či máte vedený účet majiteľa cenných papierov,  nájdete na webovej stránke Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.: www.cdcp.sk

Na začiatok stránky
Ako sa dozviem, akú hodnotu majú cenné papiere, ktoré vlastním?

Národná banka Slovenska neposkytuje poradenstvo týkajúce sa stanovenia hodnoty cenných papierov. V tejto otázke sa obráťte na finančného poradcu alebo obchodníka s cennými papiermi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorí majú povolenie na poskytovanie služieb, nájdete na našej webovej stránke: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/zoznamy-subjektov-registre-a-formulare/zoznamy-subjektov/trh-cennych-papierov/obchodnici-s-cennymi-papiermi

Na začiatok stránky
Ako mám postupovať, ak nemám záujem vlastniť „bezcenné“ cenné papiere?

Informácie pre majiteľov tzv. „bezcenných" cenných papierov (laické vyjadrenie cenných papierov bez trhovej hodnoty) sú uvedené na webovej stránke Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.: www.cdcp.sk.

Na začiatok stránky

Využite Rozšírené vyhľadávanie