• Úvod
  • Dôležité informácie

Dôležité informácie

 • Ročné priemerné kurzy Viac
 • Správa o finančnej stabilite k novembru 2017 - zhrnutie Viac
 • Databáza subjektov finančného trhu Viac
 • Rozhodnutie NBS o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2018 Viac
 • Zoznam veriteľov (nebankových spoločností) Viac
 • Rada pre riešenie krízových situácií Viac
 • Výmena slovenských bankoviek Viac
 • Odplaty (poplatky a iné vybrané úhrady) vyžadované bankou od klienta - k 1. 9. 2017 Viac
 • NBS cudzie meny nevymieňa Viac
 • Finančné sprostredkovanie a poradenstvo - kontakt Viac
 • Grafy cien nehnuteľností na Slovensku Viac
 • Odobraté povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta Viac
 • Register finančných agentov a poradcov Viac
 • Hlásenia pre devízovú ohlasovaciu povinnosť Viac