Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni

 

 Dátum zasadania
BR NBS

Rozhodnutie

Komentár
k rozhodnutiu

Iné súvisiace
dokumenty

10.7.2017 8-2017
[.pdf, 340.6 kB]
 júl 2017
[.pdf, 370.9 kB]
 
30.5.2017

5-2017
[.pdf, 76.9 kB]

6-2017 

[.pdf, 75 kB]
Lokálne systémovo významné inštitúcie - identifikácia a určenie kapitálových vankúšov  
25.4.2017 4-2017
[.pdf, 254.8 kB]
apríl 2017
[.pdf, 673.3 kB]
 
31.1.2017 1-2017
[.pdf, 450.2 kB]
január 2017
[.pdf, 314.7 kB]
 
25.10.2016 22-2016
[.pdf, 318.3 kB]
október 2016
[.pdf, 312 kB]
 
27.9.2016 21-2016
[.pdf, 247.8 kB]
Uznanie SRB na expozicie v Estónsku - dodatočné informácie  
26.7.2016 20-2016
[.pdf, 143.4 kB]
júl 2016
[.pdf, 1785.8 kB]
 
24.5.2016

18-2016
[.pdf, 421.6 kB]

19-2016 
[.pdf, 421.6 kB]

Lokálne systémovo významné inštitúcie - identifikácia a určenie kapitálových vankúšov

 
26.4.2016 14-2016
[.pdf, 649.9 kB]
apríl 2016
[.pdf, 660.4 kB]
 
26.1.2016 8-2016
[.pdf, 148.4 kB]
január 2016
[.pdf, 282.7 kB]
 
20.10.2015 20-2015
[.pdf, 300.3 kB]
október 2015
[.pdf, 1198.8 kB]
 
14.7.2015  13-2015
[.pdf, 244.6 kB]
júl 2015
[.pdf, 873.7 kB]
 
26.5.2015

4-2015

[.pdf, 282.1 kB]

5-2015
[.pdf, 282.1 kB]

6-2015

[.pdf, 282 kB]

 

Lokálne systémovo významné inštitúcie - identifikácia a určenie kapitálových vankúšov

Správa o finančnej stabilite k máju 2015
28.4.2015  3-2015
[.pdf, 1572.6 kB]
apríl 2015
[.pdf, 589.8 kB]
 

27.1.2015

 1-2015
[.pdf, 222.2 kB]
 január 2015
[.pdf, 735.7 kB]
 
7.10.2014   12-2014
[.pdf, 351.6 kB]

október 2014

[.pdf, 1156.3 kB]