Aktuálne nastavenie rizikových váh a parametrov interných modelov platné v SR


Rizikové váhy a parametre interných modelov platné pre SR

Aktuálne platná hodnota

Dátum účinnosti

Poznámka

Riziková váha priradená expozíciám plne zabezpečeným hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie
(čl. 124 nariadenia CRR)

35%

1.1.2014

 

Riziková váha priradená expozíciám plne zabezpečeným hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
(čl. 124 nariadenia CRR)

50%

1.1.2014

Plánované zvýšenie

Minimálna hodnota expozíciami váženej priemernej LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád
(čl. 164 nariadenia CRR)

10%

1.1.2014

 

Minimálna hodnota expozíciami váženej priemernej LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád
(čl. 164 nariadenia CRR)

15%

1.1.2014

 

Riziková váha priradená expozíciám plne zabezpečeným hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie - ostatné štáty EÚ
(čl. 124 nariadenia CRR)

50%

1.1.2014

 

Minimálna hodnota expozíciami váženej priemernej LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád - ostatné štáty EÚ (čl. 164 nariadenia CRR)

10%

1.1.2014

 

Minimálna hodnota expozíciami váženej priemernej LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád - ostatné štáty EÚ (čl. 164 nariadenia CRR)

15%

1.1.2014