Aktuálne nastavenie nástrojov podľa čl. 458 nariadenia CRR platné v SR


Nástroje podľa čl. 458 nariadenia CRR

Aktuálne platná hodnota

Dátum účinnosti

Poznámka

V súčasnosti sa v SR neuplatňujú žiadne nástroje podľa čl. 458 nariadenia CRR