Aktuálne nastavenie kapitálových vankúšov v SR


Kapitálové vankúše platné pre SR

Aktuálne nastavenie kapitálového vankúša Poznámka
(schválená zmena úrovne kapitálového vankúša)

Vankúš na zachovanie kapitálu
(§ 33b zákona o bankách)

2,5 %

Proticyklický kapitálový vankúš
(§ 33g zákona o bankách)

1,0 % 

 

Vankúš pre O-SII
(§ 33d zákona o bankách)

0,5 % - 1 %

Výška vankúša pre O-SII v roku 2021 

Vankúš na krytie systémového rizika

1 %

Výška vankúša na krytie systémového rizika v roku 2021