Techniky dohľadu

NBS pri výkone dohľadu na ochranu finančných spotrebiteľov používa tieto nástroje a techniky:

  • dohľad na diaľku - monitorovanie marketingu a komunikácie dohliadaných subjektov o ponúkaných finančných službách, vyhodnocovanie informácii a hlásení zasielaných dohliadanými subjektmi do NBS,
  • dohľad na mieste - zisťovanie skutočností priamo v sídle alebo v prevádzkach dohliadaného subjektu; jednou z foriem dohľadu na mieste je dohľad pod utajenou identitou (mystery shopping) - kontrolné zaobstarávanie finančných služieb.