Materiály na konzultáciu pre oblasť trhu cenných papierov zverejnené Národnou bankou Slovenska

Na tejto stránke nájdete materiály, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje za účelom konzultácie príslušnej problematiky so širokou i odbornou verejnosťou.

2019

Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov
12.07.2019 Konzultačný materiál k návrhu intervenčného opatrenia vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám 26.07.2019

konzultácia ukončená

Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov
01.07.2019 Konzultačný materiál k zámeru NBS vydať intervenčného opatrenie vo vzťahu k binárnym opciám

16.07.2019

konzultácia ukončená

2014

Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov
21.5.2014 Konzultačný materiál k používaniu derivátov pri správe verejných špeciálnych fondov nehnuteľností 

20.6.2014

konzultácia ukončená

2012

Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov
13.06.2012 Konzultačný materiál Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska k implementácii smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD)

30.06.2012

konzultácia ukončená