Dohody o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi NBS a príslušným orgánom alebo osobou v rámci Slovenskej republiky

Strany dohody Dátum podpisu dohody Oblasť úpravy Text dohody

 

  1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  2. Národná banka Slovenska

 

26.11.2013

 

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

 

 Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky