Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná banka Slovenska

webové sídlo Národnej banky Slovenska

25.2.2016

podľa stavu k 1. 7. 2018

Nové znenie zákona o o úveroch na bývanie najdete v časti legislatíva - úplné znenie zákona o úveroch na bývanie (č. 90/2016):
https://www.nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-zakonov-patriacich-do-kompetencie-nbs

Späť na úvodnú stránku zoznamu