Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. augusta 2019 č. sp.: NBS1-000-039-042, č. z.: 100-000-178-840 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám

Národná banka Slovenska

Vestník Národnej banky Slovenska

20.8.2019

20.8.2019

Toto rozhodnutie je záväzné pre všetky orgány verejnej moci a pre osoby, ktorých sa týka.

Späť na úvodnú stránku zoznamu