Otázky a odpovede ESMA z 23. mája 2019 č. ESMA70-145-11 Version 13 – Q&A on the Benchmarks Regulation (BMR)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

23.5.2019

/

Otázky a odpovede z príslušnej oblasti trhu cenných papierov boli riešené a následne zverejnené na úrovni Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. Otázky boli predložené širokou verejnosťou, účastníkmi trhu a kompetentnými autoritami. Odpovede predstavujú väčšinový názor členských štátov Európskej únie k praktickej aplikácii v príslušnej oblasti. Názor alebo stanovisko Národnej banky Slovenska sa nemusí zhodovať s názormi alebo stanoviskami uvedenými v konkrétnych odpovediach.

Späť na úvodnú stránku zoznamu