Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky

Právny a informačný portál Slov-Lex

24.6.2005

Časová verzia predpisu účinná od 1.1.2015

Späť na úvodnú stránku zoznamu