• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Kryptoaktíva a Initial Coin Offerings (ICOs)

Čo sú kryptoaktíva

KryptoaktívaKryptoaktíva sú digitálne aktíva založené na kryptografii (šifrovaní), ktoré sú decentralizované (t. j. nie sú vydávané príslušným orgánom) a väčšinou fungujú na tzv. blockchainovej technológii. Ide zároveň o súhrnné označenie pre elektronické „mince”, resp. „tokeny“. Ako známe príklady kryptoaktív možno uviesť Bitcoin, Ether, Litecoin a Ripple. Mnohé kryptoaktíva vznikajú procesom označovaným ako mining (ťažba).

Kryptoaktíva

Druhy kryptoaktív

Kryptoaktíva, resp. elektronické „mince” a „tokeny“, môžu mať rôzny charakter a účel:

  • virtuálne aktíva - nie sú s nimi spojené žiadne práva a slúžia len na vymeniteľnosť za oficiálne uznané meny, iné virtuálne aktíva alebo existujúce tovary, resp. služby,
  • utility tokeny - možno ich použiť napríklad na budúcu kúpu služieb alebo produktov poskytovaných osobou, ktorá ich vytvorila,
  • investment tokeny - môžu oprávňovať investora na riadení alebo na podiel na majetku, resp. budúcom zisku osoby, ktorá ich vytvorila.

Obsah:« naspäť na FinTech

  • I. Čo je Initial Coin Offerings (ICOs)

  • II. Legislatíva

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS
 

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

OECD: ICOs for SME financingViac informácií