• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

InsurTech poistenie

Čo je InsurTech

K pojmu „InsurTech poistenie“ (ďalej len „InsurTech“) neexistuje v súčasnosti žiadna právna definícia. Vo všeobecnosti sa týmto pojmom označujú všetky nové technológie využívané v oblasti poisťovníctva, zatiaľ však chýba konzistentnosť medzi poskytovateľmi služieb.

Naprieč všetkými stupňami vývoja poistných produktov je veľa spôsobov využitia technológií, napríklad pri poistných produktoch „na mieru“ klienta, webových stránkach porovnávajúcich ceny podobných produktov rôznych poisťovní, v telematike, atď.

Poisťovníctvo sa v oblasti využívania technológií neustále vyvíja a v posledných rokoch boli technológie aplikované najmä v distribúcii a riadení poistných produktov, čiže sa využívajú najmä na sprostredkovanie poistenia. Ide najmä o rôzne aplikácie vyhľadávajúce poistenie podľa klientom zadaných parametrov, internetové portály porovnávajúce podobné typy poistných produktov rôznych poisťovní, ale aj aplikácie využívané pri uzatváraní poistných zmlúv, ktoré stanovia cenu poistenia priamo konkrétnemu klientovi a tiež sem možno zahrnúť aj internetové sprostredkovanie poistných zmlúv na diaľku bez osobného stretnutia s klientom.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch týkajúcich sa využitia technológií, nenesie zodpovednosť firma, ktorá vyvinula softvér využitý pri uzatváraní poistných zmlúv a takáto firma nie je ani regulovaná, ani licencovaná a ani dohliadaná Národnou bankou Slovenska, okrem prípadov, ak táto firma uvedené systémy aj sama využíva na distribúciu poistných produktov, resp. ak je sama finančnou inštitúciou v sektore poistenia alebo zaistenia. Národná banka Slovenska taktiež nedohliada ani firmy poskytujúce telematiku, t. j. zariadenia na spracovanie dát využívaných poisťovňami prevažne na stanovenie ceny poistenia pri havarijnom poistení a povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel.

Pri akomkoľvek uzatváraní poistenia, a teda aj pri uzatváraní poistenia s využitím akýchkoľvek technológií a elektronických aplikácií, je nutné, aby sprostredkovateľ poistenia uzatvárajúci poistenie v mene poisťovne bol zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov Národnej banky Slovenska a poisťovňa, s ktorou uzatvára klient zmluvu, pôsobila na území Slovenskej republiky, buď na základe licencie, alebo prostredníctvom pobočky z iného členského štátu Európskej únie, alebo na základe slobody poskytovania služieb z iného členského štátu Európskej únie.

Obsah:« naspäť na FinTech

  • I. Legislatíva

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS
 

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Dátum Názov
03/03/2020 EIOPA EU-US Insurance Dialogue Project Big Data Working Group
06/02/2020 EIOPA Guidelines on outsourcing to cloud service providers
18/07/2019 EBA publishes Report on regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities
05/2019 EIOPA Big Data Analytics in motor and health insurance: A thematic review
05/2019 EIOPA Big Data Analytics in motor and health insurance: fact sheet
03/2019 Report on Outsourcing to the Cloud: EIOPA's Contribution to the European Commission Fintech Action Plan
03/2019 Report on Best Practises on Licencing Requirements, Peer-to-Peer Insurance and the Principle of Proportionality in an InsurTech Context
03/2018 Joint Committee Final Report on Big Data
03/2018 Use of Big Data by financial institutions
08/03/2018 EC: FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector
23/01/2018 EBA Joint ESAs Opinion on the use of innovative solutions in the customer due diligence processes
07/2017 EIOPA InsurTech Roundtable How technology and data are reshaping the insurance landscape
04/12/2015 EBA Discussion Paper on automation in financial advice

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu

Dátum Názov
19/03/2020 IAIS Issues Paper on Use of Big Data Analytics in Insurance
30/01/2020 BIS Policy responses to fintech: a cross-country overview
14/02/2019 FSB FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications
12/11/2018 IAIS Issues Paper on Increasing Digitalisation in Insurance and its Potential Impact on Consumer Outcomes
12/08/2018 IAIS Application Paper on the Use of Digital Technology in Inclusive Insurance
08/12/2017 IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)
27/06/2017 FSB Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention
13/03/2017 IAIS FinTech Developments in the Insurance Industry