• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Crowdfunding

Čo je crowdfunding

CrowdfundingCrowdfunding znamená „kolektívne financovanie” a tento pojem nie je definovaný v právnej úprave Slovenskej republiky, resp. Európskej únie. Je potrebné odlišovať crowdfunding od pojmu „kolektívne investovanie“, ktorý je právne upravený.

Crowdfunding

Crowdfunding je spôsob alternatívneho financovania iniciatív (projektov) jednotlivcov a spoločností. Má spravidla podobu online kampaní a môže sa zameriavať tak na neziskové, ako aj podnikateľské aktivity. Tento pojem označuje získavanie prostriedkov od veľkej skupiny osôb (tzv. podporovateľov) rôznymi spôsobmi za účelom financovania projektov, resp. obchodných zámerov konkrétnych osôb (tzv. majiteľov projektov). Každý z podporovateľov prispieva na spomínaný účel pomerne malou čiastkou z celkovej hodnoty, ktorú plánuje majiteľ projektu vyzbierať. Často býva takéto získavanie finančných prostriedkov založené na princípe „všetko alebo nič“, podľa ktorého sa v prípade nevyzbierania vopred určenej cieľovej sumy vrátia finančné prostriedky späť podporovateľom.

Obsah:« naspäť na FinTech

  • I. Ako funguje crowdfunding v praxi

  • II. Druhy crowdfundingu

  • III. Legislatíva

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS
 

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Dátum Názov
18/07/2019 EBA publishes Report on regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities
12/07/2019 ESMA Report - Licensing of FinTech business models
08/03/2018 EC: FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector
26/02/2015 EBA Opinion of the European Banking Authority on lending-based crowdfunding
18/12/2014 ESMA Opinion Investment-based crowdfunding

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu

Dátum Názov
06/06/2019 FSB Decentralised financial technologies Report on financial stability, regulatory and governance implications
14/02/2019 FSB FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications
08/12/2017 IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)
27/06/2017 FSB Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention
21/12/2015 IOSCO Statement on Addressing Regulation of Crowdfunding
21/12/2015 IOSCO Crowdfunding 2015 Survey Responses Report