• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Crowdfunding

Čo je crowdfunding

CrowdfundingCrowdfunding znamená „kolektívne financovanie” a tento pojem nie je definovaný v právnej úprave Slovenskej republiky, resp. Európskej únie. Je potrebné odlišovať crowdfunding od pojmu „kolektívne investovanie“, ktorý je právne upravený.

Crowdfunding

Crowdfunding je spôsob alternatívneho financovania iniciatív (projektov) jednotlivcov a spoločností. Má spravidla podobu online kampaní a môže sa zameriavať tak na neziskové, ako aj podnikateľské aktivity. Tento pojem označuje získavanie prostriedkov od veľkej skupiny osôb (tzv. podporovateľov) rôznymi spôsobmi za účelom financovania projektov, resp. obchodných zámerov konkrétnych osôb (tzv. majiteľov projektov). Každý z podporovateľov prispieva na spomínaný účel pomerne malou čiastkou z celkovej hodnoty, ktorú plánuje majiteľ projektu vyzbierať. Často býva takéto získavanie finančných prostriedkov založené na princípe „všetko alebo nič“, podľa ktorého sa v prípade nevyzbierania vopred určenej cieľovej sumy vrátia finančné prostriedky späť podporovateľom.

Obsah:« naspäť na FinTech

  • I. Ako funguje crowdfunding v praxi

  • II. Druhy crowdfundingu

  • III. Legislatíva

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS