• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Automatizované poradenstvo (robo-advice)

Čo je robo-advice

Robo-adviceAutomatizované poradenstvo je poskytovanie investičného poradenstva alebo služieb riadenia portfólia (úplne alebo čiastočne) prostredníctvom automatizovaného alebo poloautomatizovaného systému, ktorý sa používa ako nástroj na kontakt s klientom.

Robo-advice

Druhy automatizovaného poradenstva:

  1. Investičné poradenstvo (napríklad aj poskytovaním obchodných signálov formou investičného poradenstva),
  2. Riadenie portfólia prostredníctvom napríklad automatizovaného riadenia portfólia (signal trading, social trading a funkcionalita PAMM).

Obsah:« naspäť na FinTech

  • I. Automatizované investičné poradenstvo

  • II. Automatizované riadenie portfólia

  • III. Legislatíva

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS
 

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Dátum Názov
18/07/2019 EBA publishes Report on regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities
06/11/2018 ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements
08/03/2018 EC: FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector
16/12/2016 ESAs JC Report on automation in financial advice

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu

Dátum Názov
30/01/2020 BIS Policy responses to fintech: a cross-country overview
14/02/2019 FSB FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications
08/12/2017 IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)
27/06/2017 FSB Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention
21/12/2016 IOSCO Update to the Report on the IOSCO Automated Advice Tools Survey Final Report