• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Automatizované poradenstvo (robo-advice)

Čo je robo-advice

Robo-adviceAutomatizované poradenstvo je poskytovanie investičného poradenstva alebo služieb riadenia portfólia (úplne alebo čiastočne) prostredníctvom automatizovaného alebo poloautomatizovaného systému, ktorý sa používa ako nástroj na kontakt s klientom.

Robo-advice

Druhy automatizovaného poradenstva:

  1. Investičné poradenstvo (napríklad aj poskytovaním obchodných signálov formou investičného poradenstva),
  2. Riadenie portfólia prostredníctvom napríklad automatizovaného riadenia portfólia (signal trading, social trading a funkcionalita PAMM).

Obsah:« naspäť na FinTech

  • I. Automatizované investičné poradenstvo

  • II. Automatizované riadenie portfólia

  • III. Legislatíva

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS