• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Algoritmické obchodovanie

Čo je algoritmické obchodovanie

Systém algoritmického obchodovania umožňuje osobám spravujúcim vlastný majetok alebo osobám v postavení obchodníka s cennými papiermi určiť alebo naprogramovať špecifické pravidlá pre komplexné identifikovanie príležitostí na vstup do investičných pozícií a výstup z nich, pričom počítačový systém zabezpečuje určovanie individuálnych parametrov pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov, ich generovanie, načasovanie a smerovanie na obchodné miesto alebo vykonanie.

Na určenie pravidiel identifikovania investičných príležitostí, resp. investičných stratégií, môžu byť použité vopred zadefinované nástroje, ktoré vychádzajú napríklad z technickej analýzy. Ide napríklad o križovanie kĺzavých priemerov v kombinácií s ľubovoľnými indikátormi technickej analýzy a zobrazeniami grafov. Investičné stratégie však môžu byť zadefinované aj prostredníctvom komplikovanejšieho riešenia, konkrétne naprogramovaním stratégie v jazyku vlastnom príslušnej obchodnej platforme.

Algoritmickým obchodovaním nie je systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno alebo na viaceré obchodné miesta, na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov, na potvrdenie pokynov alebo na poobchodné spracovanie vykonaných transakcií.

Obsah:« naspäť na FinTech

  • I. Vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie

  • II. Legislatíva

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS
 

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Dátum Názov
18/07/2019 EBA publishes Report on regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities
08/03/2018 EC: FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu

Dátum Názov
14/02/2019 FSB FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications
08/12/2017 IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)
27/06/2017 FSB Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention