Štatistika – úspešne vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanie

Štatistika úspešne vykonaných odborných skúšok a úspešne absolvovaného osobitného finančného vzdelávania od 01.01.2021 do 30.09.2021

Odborné skúšky

stredný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

4 695

3 047

1 122

3 125

1 071

2 139

 

 

 

 

 

 

 

vyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

74

79

30

56

18

26

 

 

 

 

 

 

 

najvyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

0

2

0

2

0

0








Osobitné finančné vzdelávanie

základný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

12 040

599

7 854

9 486

3 180

4 675

 

 

 

 

 

 

 

stredný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

14 899

10 280

3 805

9 684

3 451

5 521

 

 

 

 

 

 

 

vyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

535

162

130

254

94

85

 

 

 

 

 

 

 

najvyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

12

3

1

9

0

0

Vysvetlivky:

PaZ - sektor poistenia alebo zaistenia
KT - sektor kapitálového trhu
Vkl - sektor prijímania vkladov
Uv - sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
DDS - sektor doplnkového dôchodkového sporenia
SDS - sektor starobného dôchodkového sporenia