Štatistika – vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanie

Štatistika úspešne vykonaných odborných skúšok a absolvovaného osobitného finančného vzdelávania od 01.01.2021 do 31.03.2021

Odborné skúšky

stredný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

1 770

1 082

395

1 032

349

622

 

 

 

 

 

 

 

vyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

29

26

9

25

7

5

 

 

 

 

 

 

 

najvyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

0

0

0

0

0

0
Osobitné finančné vzdelávanie

základný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

5 623

300

3 451

4 570

1 374

2 092

 

 

 

 

 

 

 

stredný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

7 113

4 153

1 720

4 150

1 410

2 291

 

 

 

 

 

 

 

vyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

339

97

93

154

68

53

 

 

 

 

 

 

 

najvyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

8

0

0

3

0

0

Vysvetlivky:

PaZ - sektor poistenia alebo zaistenia
KT - sektor kapitálového trhu
Vkl - sektor prijímania vkladov
Uv - sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
DDS - sektor doplnkového dôchodkového sporenia
SDS - sektor starobného dôchodkového sporenia