Štatistika – úspešne vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanie

Štatistika úspešne vykonaných odborných skúšok a úspešne absolvovaného osobitného finančného vzdelávania od 01.01.2021 do 30.06.2021

Odborné skúšky

stredný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

3 334

2 090

746

2 181

699

1 237

 

 

 

 

 

 

 

vyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

51

64

21

44

13

14

 

 

 

 

 

 

 

najvyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

0

0

0

1

0

0
Osobitné finančné vzdelávanie

základný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

8 789

453

5 402

6 715

2 086

3 159

 

 

 

 

 

 

 

stredný stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

10 316

7 127

2 505

6 415

2 233

3 691

 

 

 

 

 

 

 

vyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

457

133

107

204

76

67

 

 

 

 

 

 

 

najvyšší stupeň

PaZ

KT

Vkl

Uv

DDS

SDS

 

10

2

1

8

0

0

Vysvetlivky:

PaZ - sektor poistenia alebo zaistenia
KT - sektor kapitálového trhu
Vkl - sektor prijímania vkladov
Uv - sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
DDS - sektor doplnkového dôchodkového sporenia
SDS - sektor starobného dôchodkového sporenia