Mám otázku k zákonu o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve


Otázky týkajúce sa znenia zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je možné predložiť len písomne, a to

elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára
alebo listom na adresu

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
Útvar dohľadu nad finančným trhom
813 25 Bratislava

Každá žiadosť o stanovisko musí spĺňať Podmienky Národnej banky Slovenska k poskytovaniu odborných stanovísk.

Zvoľte prosím oblasť zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého sa Vaša otázka týka:

V prípade, že sa k predmetu Vašej otázky Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke nevyjadruje, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.