Názory a stanoviská

Odpovede Národnej banky Slovenska k otázkam týkajúcim sa novely zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 282/2017 Z. z.)