Iné užitočné linky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sociálna poisťovňa

Ministerstvo financií SR

Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)