Dôchodkové poistenie (I. pilier)

Ak ste dôchodkovo poistený  iba  v I. pilieri a platíte odvody len do Sociálnej poisťovne, budete dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne.

Výška Vášho dôchodku z I. piliera bude závisieť od:

  • počtu odpracovaných rokov,
  • príjmov dosiahnutých počas celého pracovného života,
  • aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu dávky.

Bližšie informácie možno nájsť tu:

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://www.socpoist.sk/dochodkove-poistenie-qcg/48006s