Prieskum EIOPA týkajúci sa potenciálneho poskytovania PEPP

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) po zverejnení delegovaného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt zverejnil v marci 2021 na svojom webovom sídle dotazník na zmapovanie záujmu o poskytovanie PEPP produktu pre všetkých potenciálnych záujemcov.

Dotazník je dostupný na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey

Bližšie informácie:
Survey on the Pan-European Personal Pension Product | Eiopa (europa.eu)