Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP - Pan-European Personal Pension Product) predstavuje finančný produkt osobného dôchodkového sporenia, ktorý má pomôcť zabezpečiť doplnkový dôchodkový príjem v starobe. Ide o celoeurópsky dôchodkový produkt pod dohľadom národných orgánov dohľadu a EIOPA, ktorý  

  • môže byť jednou z odpovedí na starnutie európskej populácie,
  • poskytuje riešenie na zvýšenú mobilu pracovných síl v rámci EÚ,
  • umožňuje prenos dôchodkových úspor naprieč hranicami EÚ.

Ide o nový dôchodkový produkt, ktorý je upravený priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré nadobudlo účinnosť 14. augusta 2019. Dňa 18. decembra 2020 bola prijatá doplňujúca právna norma - delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/473, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovanie rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

Základná charakteristika Základná charakteristika Ciele dohľadu, hlavné funkcie a činnosti Legislatíva (zákony, iné právne predpisy, odporúčania, metodické usmernenia)
Povoľovacia činnosť a registre Povoľovacia činnosť a registre Iné užitočné linkyIné užitočné linky
Informácie a upozornenia  Informácie a upozornenia