Dôchodkové sporenie

NBS v rámci integrovaného dohľadu nad finančným trhom vykonáva dohľad nad dôchodkovým sporením, ktorý pozostáva z dvoch autonómnych pilierov.

Jedným je starobné dôchodkové sporenie (tzv. druhý dôchodkový pilier) a ďalším je doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. tretí dôchodkový pilier)   Kým  starobné dôchodkové sporenie predstavuje  príspevkovo definovaný, tzv. kapitalizačný pilier, doplnkové dôchodkové sporenie taktiež  príspevkovo definované, sa označuje ako dobrovoľný pilier dôchodkového sporenia (s výnimkou povinnosti iba pri výkone tzv. rizikových prác).

V sektore dôchodkového sporenia vykonávajú licencovanú činnosť dva druhy subjektov - dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Dôchodková správcovská spoločnosť je spoločnosť, ktorá  je na základe povolenia na vznik a činnosť udeleného NBS podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia.

Doplnková dôchodková spoločnosť je spoločnosť, ktorá je na základe povolenia na vznik a činnosť udeleného Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia.

Zoznamy subjektov

Legislatíva

Zákony, opatrenia, vyhlášky, odporúčania a metodické usmernenia vzťahujúce sa na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je možné nájsť v sekcii Legislatíva.