Prehľad osôb vykonávajúcich odborné kurzy

Aktualizovaný prehľad osôb určených NBS, ktoré sú oprávnené vykonávať odborné kurzy na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania cudzej meny:

Spoločnosť

Meno lektora

Adresa

E-mailová adresa

Tel. číslo

Poznámka

eurOKontakt, spol.

s r.o.

Ing. Vojtech Benko

Sládkovičova 9, 974 01 Banská Bystrica

vbenko[at]eurokontakt.sk

048/4170501

 

DIMANO, a.s.

Michal Sadloň

Prievozská 14, 821 09 Bratislava

MS.expert[at]zmail.sk
anna.szekeresova[at]dimano.sk

02/5556 7580-82

0907 786 690

 

APIS spol. s r.o. Ing. Marián Klubert Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica marian.klubert@apis.sk

048/4712 624

0905 864 227

Mgr. Pavol Masaryk, PhD.

Mgr. Pavol Masaryk, PhD.

Malé pole 76

pavol.masaryk@gmail.com

0902 049 729

 

Pozn: Prehľad osôb určených Národnou bankou Slovenska, ktoré sú oprávnené vykonávať odborné kurzy na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania cudzej meny je uvedený aj v Prílohe č. 6 Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2012 č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/MU_7_2012.pdf

 

OZNAM

Subjekt BP EXPERT Ing. Boris Porošin, Starohorská 38, Banská Bystrica 974 00, e-mail: bpexpert@nextra.sk, tel. číslo: 048/4170240 uvedený v prílohe č. 6 metodického usmernenia ukončil činnosť osoby oprávnenej vykonávať odborné kurzy na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania cudzej meny.