Kótovaný hlavný trh

Aktuálny stav k 30. 09. 2019

Čís. r. Názov emitenta IČO ISIN TRH DRUH

1

SLOVNAFT, a.s. 0031322832 CS0009004452 kótovaný hlavný A

2

SLOVNAFT, a.s. 0031322832 SK1120001369 kótovaný hlavný A

3

SLOVNAFT, a.s. 0031322832 SK1120005949 kótovaný hlavný A

4

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. 0031411690 SK1120008034 kótovaný hlavný A

5

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. 0031411690 SK1120010386 kótovaný hlavný A

6

Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK1110001437 kótovaný hlavný A