Devízová oblasť

Žiadosť o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup cudzej meny za eurá v hotovosti:

žiadateľ - fyzická osoba [.docx, 15.6 kB]

žiadateľ - právnická osoba [.docx, 15.6 kB]

Žiadosť o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je predaj cudzej meny za eurá v hotovosti:

žiadateľ - fyzická osoba [.docx, 16 kB]

žiadateľ - právnická osoba [.docx, 15.9 kB]

Čestné vyhlásenie [.docx, 13.7 kB] osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ povolenú činnosť vykonávať o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony

Vzor výkazu [.docx, 14.7 kB] o nákupe a predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene.