20210426-01

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Subjekt: NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.
Číslo rozhodnutia: č. z.:100-000-283-290 k Č. sp.: NBS1-000-053-337
Dátum vydania rozhodnutia: 19.4.2021
Dátum vykonateľnosti rozhodnutia: 11.5.2021 v 2. bode I. časti výroku rozhodnutia
a 20.4.2021 vo zvyšnej zverejnenej časti
Oblasť rozhodnutia: poisťovníctvo
Typ rozhodnutia: sankčné

Textová časť:

Rozhodnutie_NOVIS_20210419_20210511.pdf [.pdf, 246.5 kB]

Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok (nie je právoplatné). Bez ohľadu na podaný opravný prostriedok, rozhodnutie musí byť dodržiavané (je vykonateľné) v lehotách uvedených vo výroku rozhodnutia, podľa § 25 ods. 4 v spojení s § 28 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom. Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu vykonateľnej časti výroku.

Decision_NOVIS_20210419_20210511.pdf [.pdf, 228.8 kB]

An appeal may be lodged against the decision (it is not final). Regardless the appeal, the decision must be complied with (it is enforceable) within the time limits set out in the operative part of the decision, according to Section 25(4) in conjunction with Section 28(3) of Act No 747/2004 on financial market supervision. The decision is published to the extent of its enforceable operative part.