Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
Le Roi s.r.o. č. 77, 930 32 Trnávka 46 815 015 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 27.02.2018
PEMMAL a.s. Strážna 12808/9H, 831 01 Bratislava 45 960 615 vrátenie povolenia 22.02.2018
InsureCredit s.r.o. Gemerská 3, 040 11 Košice 35 905 948 vrátenie povolenia 21.02.2018
DIRECT HOUSE, s. r. o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 44 992 262 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 15.02.2018
FLcon, s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 46 306 196 vrátenie povolenia 08.02.2018
Paulus Juraj F. Engelsa 391/5, 934 05 Levice 37300 vrátenie povolenia 30.01.2018 FO-IČO=registračné číslo
INVISION Capital Management a. s. Štúrova 12, 811 02 Bratislava 46 635 998 vrátenie povolenia 30.01.2018
Rapid life životná poisťovňa, a.s. Garbiarska 2, 040 71 Košice 31 690 904 vyhlásenie konkurzu na majetok poisťovne 29.01.2018
INVERMA SK, spol. s r.o. Račianska 71, 831 02 Bratislava 35 768 011 vrátenie povolenia 03.01.2018
Consumer Finance Holding, a.s. Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok 35 923 130 zrušenie právnickej osoby 01.01.2018
LEONIDES s.r.o. Levočská 5, 080 01 Prešov 45 311 145 vrátenie povolenia 22.12.2017
TRIM Broker, a. s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava 35 867 302 vrátenie povolenia 12.12.2017
Karlík Jaroslav Romanova 15, 851 02 Bratislava 30737 vrátenie povolenia 15.11.2017 FO-IČO=registračné čislo
LEVITA, s.r.o. Adama Štrekára 64, 917 08 Trnava 36 279 081 vrátenie povolenia 08.11.2017
Smart Broker s.r.o. Pribinova 30, 811 09 Bratislava 36 705 624 vrátenie povolenia 08.11.2017
INVEST&CREDIT, s.r.o Sokolovská 1689/2C, 066 01 Humenné 46 228 551 vrátenie povolenia 27.10.2017
EUROMOTOR, spol. s r.o. Čerešňová 8/A, 974 01 Banská Bystrica 31 561 357 vrátenie povolenia 12.10.2017
QVANTA, s.r.o. Skladná 38, 040 01 Košice 36 312 545 vrátenie povolenia 11.10.2017
HLCS investments s.r.o., Košice Garbiarska 2, 040 71 Košice 31 676 782 vrátenie povolenia 09.10.2017
Finalia s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava 48 159 107 vrátenie povolenia 18.09.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>