Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
Karlík Jaroslav Romanova 15, 851 02 Bratislava 30737 vrátenie povolenia 15.11.2017 FO-IČO=registračné čislo
LEVITA, s.r.o. Adama Štrekára 64, 917 08 Trnava 36 279 081 vrátenie povolenia 08.11.2017
Smart Broker s.r.o. Pribinova 30, 811 09 Bratislava 36 705 624 vrátenie povolenia 08.11.2017
INVEST&CREDIT, s.r.o Sokolovská 1689/2C, 066 01 Humenné 46 228 551 vrátenie povolenia 27.10.2017
EUROMOTOR, spol. s r.o. Čerešňová 8/A, 974 01 Banská Bystrica 31 561 357 vrátenie povolenia 12.10.2017
QVANTA, s.r.o. Skladná 38, 040 01 Košice 36 312 545 vrátenie povolenia 11.10.2017
HLCS investments s.r.o., Košice Garbiarska 2, 040 71 Košice 31 676 782 vrátenie povolenia 09.10.2017
Finalia s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava 48 159 107 vrátenie povolenia 18.09.2017
Sberbank Slovensko, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17 321 123 zrušenie právnickej osoby 31.07.2017
Personal finance, s.r.o. Kováčska 7, 931 01 Šamorín 47 068 116 vrátenie povolenia 24.07.2017
Vision21 s.r.o. Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín 48 083 879 vrátenie povolenia 11.07.2017
Sabolík František Jamnického 4, 841 05 Bratislava 161735 vrátenie povolenia 26.06.2017 FO-IČO=registračné číslo
KT FINANCE, s.r.o. Karpatská 3256/15 47 533 862 zrušenie právnickej osoby 21.06.2017
M BROKER, spol. s r.o. Seňa 30, 044 58 Seňa 36 579 408 zrušenie právnickej osoby 10.06.2017
AF poisťovací agent, s.r.o. Okružná 18, 058 01 Poprad 36 865 397 vrátenie povolenia 01.06.2017
PERTINENT s. r. o. Budovateľská 1062/23, 821 08 Bratislava 44 924 429 vrátenie povolenia 30.05.2017
Signature Financial s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 48 267 104 vrátenie povolenia 29.05.2017
BROKER SERVICE GROUP s.r.o. Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 36 780 421 vrátenie povolenia 18.05.2017
Slovak Lease, s.r.o. Drieňová 1F, 821 01 Bratislava 50 704 648 vrátenie povolenia 11.05.2017
Vágner Juraj Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava 196003 vrátenie povolenia 05.05.2017 FO - IČO=reg.č.
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>