Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Winterova 29, 921 29 Piešťany 34 144 790 vrátenie povolenia 04.06.2019
FINMARK s.r.o. Nábrežná 4, 044 13 Valaliky 45 964 807 vrátenie povolenia 21.05.2019
OXYGEN s.r.o. Poštová 100503/1, 811 06, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 47 602 996 vrátenie povolenia 07.05.2019
A.T.S. GROUP, a.s. Miletičova 62, 821 08 Bratislava 46 200 916 vrátenie povolenia 16.04.2019
TYRIAN ADVISORY s.r.o. Báč 61, 930 30 Báč 36 850 691 vrátenie povolenia 27.03.2019
eCall Slovakia s. r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava 45 483 370 vrátenie povolenia 20.03.2019
Arca Brokerage House o.c.p. a.s. Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava 35 871 211 vrátenie povolenia 19.03.2019
MONET INVESTMENTS a.s. Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 50 684 868 vrátenie povolenia 12.03.2019
ROTAREX. s.r.o. Leškova 3, 811 04 Bratislava 35 845 562 vrátenie povolenia 26.02.2019
GENERIX CONSULTING, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava 35 709 588 vrátenie povolenia 25.02.2019
AOFIS s.r.o. Ľuda Zúbka 2481/4, 901 01 Malacky 50 956 957 vrátenie povolenia 23.02.2019
BKS-Leasing s.r.o. Pribinova 4, 811 09 Bratislava 31 644 333 vrátenie povolenia 21.02.2019
All Finance, s. r. o. Jadranská 80, 841 01 Bratislava 36 849 740 vrátenie povolenia 18.02.2019
LOTTERY BROKERS, s.r.o. Kapucínska 7, 811 03 Bratislava 47 854 782 vrátenie povolenia 15.02.2019
EDMIL s.r.o. Dlhá 94/14, 851 10 Bratislava 47 857 595 vrátenie povolenia 08.02.2019
AGONA, s. r. o. Jána Stanislava 18, 841 05 Bratislava 46 186 981 vrátenie povolenia 06.02.2019
MT poistenie, s.r.o. Jakobyho 1,831 03 Bratislava 46 470 816 vrátenie povolenia 05.02.2019
Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31 322 051 vrátenie povolenia 28.01.2019
REMARCO LEASING s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava 47635339 vrátenie povolenia 22.01.2019
FISEPO s.r.o. Košická 56, 821 08 Bratislava 44638027 vrátenie povolenia 16.01.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>