Výrok rozhodnutia :

LD - FIN s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-011-764 k č.sp.: NBS1-000-002-112

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje
podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti LD - FIN s.r.o., so sídlom: Šoporňa 1589, 925 52 Šoporňa, IČO: 47 447 877 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.