Výrok rozhodnutia : BMW Financial Services Slovakia s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-258-254 k č.sp.: NBS1-000-054-434

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a  rozhodovanie  v  prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.  1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom  poradenstve  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov spoločnosti BMW Financial Services Slovakia s. r. o. so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 076 923 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.