Výrok rozhodnutia :

Assure s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-053-691 k č.sp.: NBS1-000-013-943

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Assure s. r. o., so sídlom: Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 808 110 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-138/2006/PAG zo dňa 15. novembra 2006 a menené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10129/2014 zo dňa 21. októbra 2014 tak, že ho rozširuje o sektor prijímania vkladov.