Výrok rozhodnutia : ČSOB Poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : NBS1-000-037-867

 

rozhodnutie v prvom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-037-867.pdf