Výrok rozhodnutia : NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-273-424 k č.sp.: NBS1-000-054-940

Druhostupňové rozhodnutie - Rozhodnutie_Bankovej_rady_NOVIS.pdf [.pdf, 367.9 kB]

Prvostupňové rozhodnutie - v tomto znení vykonateľné od 11.9.2020 do 11.2.2021 (v spojení s druhostupňovým rozhodnutím právoplatné a vykonateľné od 12.2.2021) - Predbezne_opatrenie_NOVIS.pdf [.pdf, 468.5 kB]

 

Second instance decision - Decision_of_the_Bank_Board_NOVIS_English.pdf [.pdf, 362.4 kB]

First instance decision - on this version enforceable since 11 September 2020 till 11 February 2021 (in conjunction with the second instance decision enforceable and final since 12 February 2021) - Interim_measure_NOVIS_english.pdf [.pdf, 281.5 kB]

 

 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_Bankovej_rady_NOVIS.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Predbezne_opatrenie_NOVIS.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Decision_of_the_Bank_Board_NOVIS_English.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Interim_measure_NOVIS_english.pdf