Výrok rozhodnutia :

Signature Financial s. r. o.

Číslo rozhodnutia : ODT-1038/2016-3

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Signature Financial s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48 267 104 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.